VẢI MÀNH TIRE CORE- DIPPING TIRE CORD YARN

Thực trạng: Hiện tại các sản phẩm của các nhà máy kéo sợi tire cord có nhiều rác rất khó xử lý vd: dipping tire core, hoặc sợi tire cord lẫn hỗn hớp giữa polyester và nylon. Hiện nay hầu hết các nhà máy ở việt nam đều không sử lý được vấn đề này. Cách xử lý hiện tại là đem đốt bỏ hoặc chôn xuống đất. Nhưng những cách này gây ra ô nhiễm môi trường sống và ô nhiễm nguồn đất bởi sợi nylon khó tan cho dù đã bị chôn nhiều năm dưới lòng đất.

Hiện nay chúng tôi đang hướng tới xử lý theo hướng đưa lại các vật liệu này quay trở lại trong đời sống hàng ngày và giải quyết được các vấn đề đã tồn đọng nhiều năm nay. SẢN PHẨM NGHÀNH DỆT
    
    
    
  
  
  


0901339400