Spandex phế liệu hay vải vụn hỗn hợp hiện đang là vấn đề khó xử lý. Theo truyền thống trước đây người ta đem đốt các loại phế liệu vải vụn hỗn hợp hoặc các loại sợi spandex phế liệu. Nhưng điều này gây ra nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng tới dân cư sống xung quanh.Hoạt động nghiên cứu xử lý vải vụn hỗn hợp và spandex phế liệu sẽ giúp ích được nhiều cho xã hội. giảm được lượng rác thải bên ngoài thị trường. 

Hiện tại chúng tôi đang có các hoạt động xử lý lượng rác thải này biến chúng thành vật liệu coposite thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng trong đời sống con người.SẢN PHẨM NGHÀNH DỆT
    
    
    
  
  
  


0901339400