+ SỢI POLYESTER

- Sợi polyester siêu bên, trắng, bóng gồm các chỉ số: 30D, 70D; 100D, 120D, 135D; 210D; 250D; 150D, 300D, 410D; 500D.... 1000D, 1500D, 2000D, 3000D, 6000D, 10000D

Trạng thái: Liên hệ

Giá: Liên hệ

- POLYESTER ĐỘ BỀN CAO TRẮNG BÓNG.

 + Hiện nay chúng tôi đang cung cấp ra ngoài thị trường những sản phẩm sợi đơn filament có độ cường lực cao không dún, không xoắn, bóng, chưa se như:  30D, 70D; 100D, 120D, 135D; 210D; 250D; 150D, 300D, 410D; 500D.... 1000D, 1500D, 2000D, 3000D, 6000D, 10000D.

- POLYESTER ĐỘ BỀN CAO MẦU ĐEN BÓNG.

 + Loại sợi polyester có độ bền cao đen bóng bao gồm các chỉ số: 1000D, 2000D, 3000D...