- Chúng tôi có cung cấp các loại sợi COVERING YARN và AIR COVERING YARN sử dụng sợi lõi là SPANDEX hoặc SU tùy theo yêu cầu của khách


SẢN PHẨM NGHÀNH DỆT
    
    
    
  
  
  


0901339400