SỢI POLYESTER 

1- sợ polyester dùng cho dệt chúng tôi cung cấp các chỉ số phổ biến như sau:

POLYESTER DTY 300D/96F SD RW NIM AA GRADE

POLYESTER DTY 300D/96F SD RW HIM AA GRADE

POLYESTER DTY 150D/48F SD RW NIM AA GRADE

POLYESTER DTY 150D/48F SD RW HIM AA GRADE


  

SẢN PHẨM NGHÀNH DỆT
    
    
    
  
  
  


0901339400